April 21 2013, 01:36 PM   •   21 notes
#leo   #hyuk   #vixx   #p:magazine   #krush   
 1. dummytoki reblogged this from hansanghyuks
 2. andreeaelf reblogged this from hansanghyuks
 3. dancingpabo19 reblogged this from hansanghyuks
 4. asianpoprockstar reblogged this from sujugee
 5. 323watts reblogged this from hansanghyuks
 6. jessrockstah reblogged this from hansanghyuks and added:
  Leohyuk ? :)
 7. iamsarahsaysso reblogged this from hansanghyuks
 8. sujugee reblogged this from ninie1004
 9. dokyunroyal reblogged this from ninie1004
 10. in-love-with-the-llama reblogged this from hansanghyuks
 11. ninie1004 reblogged this from hansanghyuks
 12. hansanghyuks posted this